Artikler

Juhl Consulting A/S følger hele tiden udviklingen inden for ledelsessystemer. Som følge heraf udarbejder vi ind imellem artikler om specifikke områder.

Vedligehold af de oplukkelige broer i København behandles i denne artikel, som blev bragt i DFK bladet i maj 2019.

Her kan du f. eks. læse en interessant artikel om Cost of Quality.

Den nye ISO 45001:2018 har meget fokus på løbende forbedringer af arbejdsmiljøet. Det har vi beskrevet indgående i Løbende forbedringer af arbejdsmiljøet.

Det bliver ofte diskuteret, om det kan betale sig at have et ISO 9001 certificeret ledelsessystem. Vores bidrag til denne diskussion kan læses i artiklen Fordele ved ISO 9001:2015.