Persondatapolitik

1. Generelt

Juhl Consulting A/S er en konsulentvirksomhed, som bidrager til at optimere virksomheders processer. I dette arbejde kommer vi ofte tæt på virksomhederne data og oplysninger, herunder også fortrolige oplysninger. Under udførelsen af konkrete opgaver hos kunder kan vi også komme i besiddelse af personoplysninger om kunders ansatte, kunder, leverandører m.m. Såvel virksomhedernes fortrolige oplysninger som de nævnte personoplysninger behandler vi fortroligt. Vi er dataansvarlig for alle sådanne oplysninger og beskytter dem, som var det vores egne fortrolige oplysninger, og de slettes umiddelbart efter at behovet for behandlingen er ophørt. Vi er som hovedregel ikke databehandler, da vi ikke behandler data på vegne af eller i opdrag af kunder. Vi indsamler kun almindelige personoplysninger. Eventuelle følsomme personoplysninger, som måtte komme i vores besiddelse, vil blive slette umiddelbart.

 1. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvordan Juhl Consulting A/S (“Juhl Consulting A/S”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, bestiller ydelser hos os eller benytter vores hjemmeside, (“Hjemmesiden”).
 2. Vores ydelser er primært rettet mod erhvervsdrivende, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den virksomhed, du repræsenterer.
 3. Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.
 4. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.
 5. Vi benytter cookies på Hjemmesiden bl.a. for at registrere effekten af vores markedsføring på Hjemmesiden og optimere din brug af Hjemmesiden.
 6. Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via info@business-development.dk.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål

 1. Når du besøger Hjemmesiden: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, når du besøger Hjemmesiden.
  Formålet er (at forfølge vores legitime interesser i) at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på Hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.
 2. Når du bestiller en ydelse hos os eller modtager et tilbud fra os: Vi indsamler oplysninger om dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke ydelser, du bestiller, leveringstidspunkt og -måde.
  Formålet med denne behandling er at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser og i øvrigt at opfylde den aftale, vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere.
 3. Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer og dit spørgsmål.
  Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den ydelse og service, du ønsker.
 4. Når du er kontaktperson for en virksomhed, der er kunde hos os: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os.
  Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon, og yde dig og den virksomhed, du repræsenterer, den bedst mulige service, herunder at tage hensyn til særlige ønsker og behov, samt give os forudsætningerne for at kunne tilbyde den virksomhed, du repræsenterer relevant information.
  Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig, eller den virksomhed, du repræsenterer, om din tilfredshed med vores ydelser og/eller til at sende dig information om samme eller tilsvarende ydelser, som vi vurderer, kan have din eller din virksomheds interesse.
 5. Når du repræsenterer en leverandør: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os.
  Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør.
 6. Retsgrundlaget for indsamling og behandling i henhold til punkt 2 er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

3. Modtagere af personoplysninger

 1. Vi deler udelukkende dine Personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller efter skriftlig aftale med dig som vores kunde.
 2. Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan dog overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som Juhl Consulting A/S er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4. Hvornår vi sletter dine personoplysninger

 1. Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden, jf. pkt. 2.1, slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 36 måneder.
 2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.
 3. Oplysninger indsamlet i forbindelse med et kundeforhold vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i minimum 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.

5. Dine rettigheder

 1. Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.
 2. Retten til indsigt: Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@business-development.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
 3. Retten til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
 4. Retten til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
 5. Retten til indsigelse: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.
 6. Retten til at tilbagekalde samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du måtte have givet os til en given behandling af personoplysninger.
 7. Retten til at klage: Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

6. Ændringer i persondatapolitikken

 1. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nye version af Persondatapolitikken være tilgængelig på Hjemmesiden.

Frederiksberg, den 10. juli 2018

Tina Nordlund Juhl                                                 Leif Juhl

Direktør                                                                     Bestyrelsesmedlem