Arbejdsmiljø og ISO 45001

Arbejdsmiljø og ISO 45001 kommer til at få større betydning. Flere danske og udenlandske undersøgelser påviser at et godt arbejdsmiljø bidrager til lavere sygefravær og øget produktivitet. Arbejdsmiljøet har derfor væsentlig indflydelse på økonomien i virksomheder.

Vores konsulenter er eksperter i arbejdsmiljø og uddannede ISO 45001:2018 auditorer. I deres arbejde som konsulenter

  • udfører de gap analyser af kundens arbejdsmiljøledelsessystem for at identificere, hvad der mangler for at tage springet fra OHSAS 18001 til ISO 45001
  • assisterer de med at udarbejde den nødvendige dokumentation, som lever op til kravene i ISO 45001:2018
  • gennemfører de interne audits af systemet inden certificeringsaudit, så der er stor sikkerhed for at systemet lever op til kravene, og at ledelse og medarbejdere overholder systemkravene.
  • hjælper jer med at holde styre på kemikalier og de dertil hørende instruktionskrav og risikovurderinger. Se nærmere her

Vi holder os opdaterede med hensyn til ISO 45001:2018 ved bl.a. at deltage i Bureau Veritas’ arbejdsmiljønetværk.

Ledelsens rolle i arbejdsmiljø og ISO 45001

En af de vigtigste ændringer er det øgede fokus på ledelsens forpligtelser i ISO 45001:2018. Dette går igen fra ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Der er således meget at hente fra disse to standarder, hvis virksomheden allerede er certificeret i henhold til dem.

Bedre arbejdsmiljø giver en bedre bundlinje

Der er også inspiration at hente i minihvidbogen Arbejdsmiljø i et toplederperspektiv. Heri præsenteres undersøgelser og data, som dokumenterer effekterne på bundlinjen hos virksomheder, der tager arbejdsmiljøindsatsen seriøst.

En af de vigtigste konklusioner i minihvidbogen er at virksomheder skal anse indsatsen inden for arbejdsmiljø som en investering og ikke som en udgift. For investeringen giver et afkast på over 2 kroner for hver investerede krone.

Løbende forbedringer med ISO 45001

En anden og måske lidt overset ændring i ISO 45001 i forhold til OHSAS 18001 er de strengere krav til løbende forbedringer af arbejdsmiljøet. Det kan du læse mere om her. En vigtig nyhed i den forbindelse er at løbende forbedringer skal dokumenteres. Vores konsulenter har løsningen på, hvordan det kan gøres.

Kontakt os her for at få en uforpligtende snak og det gode arbejdsmiljø og ISO 45001.