Nye regler om CLP kemikalier

Arbejdstilsynet har udsendt en meddelelse om at kravet til at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) på grundlag af de sikkerhedsdatablade for CLP mærkede kemikalier bortfalder fra den 1. juli 2019. Se nærmere her

Faresymboler
CLP piktogrammer

Der vil til gengæld blive indført et krav om risikovurderinger for anvendelsen af kemikalierne og lagt meget større vægt på instruktion af medarbejderne, før stoffet tages i anvendelse.

Vi har hos Juhl Consulting A/S fulgt arbejdet med de nye bekendtgørelser i de seneste måneder. Derfor har vi allerede udarbejdet en model til, hvordan kemiske risikovurderinger kan udarbejdes i jeres virksomhed på en relativt nem og brugbar måde og med det forholdsvist lille forbrug af kemikalier, som I har.

Et stykke hen ad vejen, kan jeres nuværende APBer stadig bruges. Det må de gerne. Der er bare ikke meget risikovurdering i dem.

De nye krav kan være en god anledning til at gennemgå  jeres kemikalier, få udarbejdet de nødvendige risikovurderinger og sikret at medarbejderne er korrekt instruerede i brugen af kemikalierne.