Procesoptimering

Gennem vores arbejde med ledelse inden for alle led i værdikæden (salg, produktion, logistik mv.) har vi opnået stor erfaring med procesoptimeringer, som vi udnytter til at skabe gode resultater sammen med og til gavn for både medarbejdere og ledelse. Måden vi arbejder med procesoptimering er at få medarbejderne involveret. Det skaber ejerskab for ændringerne og lærer medarbejderne at se muligheder og komme frem med deres ideer. Til procesoptimering kan der anvendes forskellige værktøjer. Vi anvender en del værktøjer fra Six Sigma og LEAN og kan tilbyde rådgivning i brug af LEAN værktøjerne og implementering af LEAN.

Forandringsledelse

At arbejde med opbygning og implementering af ledelsessystemer handler ofte om forandringer. Her kommer forandringsledelse ind som en vigtig faktor. Ofte når man starter med at beskrive QHSE forretningsprocesser, finder man ud af at der er nogle uhensigtsmæssige arbejdsgange som man som ledelse ønsker at ændre. Det er her vigtigt at være opmærksom på hvad de ændringer betyder for den enkelte medarbejder og hvordan man bedst håndtere situationen. At opbygge et ledelsessystem handler bla. om at få sat struktur på forretningsgange og få afklaret ansvarsfordelingen, det kan indebærer forandringer for den enkelte medarbejder.

Lej en kvalitetschef

Både til procesoptimering og forandringsledelse er det muligt at leje en kvalitetschef, se nærmere her.