Hvad er QHSE?

QHSE står for Quality, Health, Safety and Environment. Det integrerede ledelsessystem QHSE system bygges op om den såkaldte High Level Structure (HSL), som nu findes i hovedstandarderne ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Det samme gælder for IATF 16949:2016 m. fl.

HSL består af 10 kapitler, som i vid udstrækning følger Plan-Do-Check-Act (PDCA) modellen. Efter de indledende 3 kapitler om standardens emneområde, referencer og definitioner følger planlægningsdelen i kapitel 4 (virksomhedens rammer), kapitel 5 (lederskab) og kapitel 6 (Planlægning). Planlægningsdelen skal fokusere på en risikobaseret tilgang, dvs. at man skal håndtere risici og muligheder proaktivt.

Selve driftsstyringen (Do-delen) behandles i kapitel 7 (støttefunktioner) og kapitel 8 (driften). Check udføres i henhold til kravene i kapitel 9, som omhandler interne audits og ledelsen gennemgang af systemet. Outputtet fra aktiviteterne i henhold til kapitel 9 gennemføres som forbedring og løbende forbedringer behandlet i kapitel 10. Specielt i arbejdsmiljøstandarden ISO 45001:2018 er der meget fokus på løbende forbedringer. Læs mere herom her.

I september 2015 blev en ny opdateret version af denne standard frigivet ISO 9001:2015. Efter en overgangsperiode på tre år vil alle certificeringer skulle foregå efter denne nye standard. ISO 45001:2018 blev offentliggjort i marts 2018. Også her gælder der en overgangsperiode på 3 år. Under visse omstændigheder kan det være en fordel at blive certificeret, og specielt re-certificeret efter ISO 45001:2018.

Juhl Consulting A/S’ konsulenter er allerede uddannede lead auditorer i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 45001:2018 ligesom vi følger løbende med i udviklingen inden for miljøledelse. Vi har står erfaring med at opbygge, vedligeholde og auditere integrerede QHSE ledelsessystemer. Vi klar til at rådgive nye og eksisterende kunder om de fordele, som standarderne medfører for udviklingen af forretningen. På følgende side kan du læse mere om fordele ved ISO 9001:2015.

Juhl Consulting A/S udvikler, opbygger, udarbejder, implementerer og gennemfører audit af QHSE ledelsessystemer i henhold til relevante standarder og krav.

Fordelen ved at have et integreret QHSE system

  • Ensartet overordnet struktur (High Level Structure) specielt når ISO 45001 er indført
  • Sammenfald af krav fra de 3 standarder gør at virksomheden udarbejder 1 procedure i stedet for 3 procedurer
  • Vedligeholde 1 system i stedet for 3 systemer
  • Økonomisk besparelse ved certificering

QHSE kan du bruge til at:

  • Sikre overholdelses af gældende lovgivning indenfor kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø.
  • Sikre overblik ved ændringer i organisationen
  • Sikre overblik over konsekvenser ved ændring af produktionsudstyr
  • Sikre overblik over konsekvenserne ved ændring af produktions- eller processflow
  • Give godt overblik til at arbejde med løbende forbedringer
  • Få input til strategi planer og målsætninger

Juhl Consulting A/S giver dig værktøjer til at optimere dit output fra QHSE systemerne til gavn for ledelsen, medarbejderne og ejerne. Ved opbygning og implementering af et ledelsessystem, får du et godt værktøj til at arbejde med løbende forbedringer og optimeringer både af forretningsgange og af processer.