Cost of Quality

Kvalitetsomkostninger (cost of quality) kan deles op i to typer:

1.      Omkostninger til at skabe god kvalitet, dvs. til at styre og vurdere kvaliteten samt forebygge uønskede omkostninger. Det er her, der skal sættes proaktivt ind for at sikre god kvalitet og undgå spild og reklamationer.

2.      Omkostninger forbundet med dårlig kvalitet, som igen kan inddeles i interne og eksterne omkostninger (i forhold til kunden). Desuden er der de indirekte (usynlige) kvalitetsomkostninger, som måske kun opleves af kunden. Sidstnævnte ses desværre ofte først, når kunden har fundet en anden løsning.

Normalt tales der mest om omkostninger forbundet med dårlig kvalitet – cost of poor quality. Som det fremgår af tabellen nedenfor omfatter cost of poor quality kasserede produkter, materialeomkostninger, omarbejdning, tab af konkurrencefordel på markedet og meget mere.

Tabellen kan bruges til at skabe et overblik over, hvad kvalitet koster. I virksomhedens finanssystem kan disse omkostninger registreres. Dermed kan man sikre dels at omkostningerne regnes med i varens kostpris, dels at forbedringer i forhold til spild og reklamationer kan omsættes til kroner og øre. Dermed bliver kvalitetsomkostninger ikke blot en udgift, men en investering i forretningen.

Oversigt over typer af kvalitetsomkostninger

Et kendt begreb er den skjulte fabrik. Dens rolle er at fikse alle fejl og problemer, når de er opstået. Det er en fabrik i fabrikken, som taber de penge, som fabrikken ellers skulle have tjent.

Vi er optaget af at optimere processer og reducere spild og omarbejdning samt at sikre at fejlbehæftede produkter ikke kommer ud til kunderne. Den simple omkostningskalkule er den såkaldte Rule-of-Ten:

Det koster 1 kr. at løse et problem under produktudvikling, det koster 10 kr. først at løse det i produktionen, men 100 kr. når det er kunden, der opdager problemet.

En mere nøjagtig metode til at opgøre kvalitetsomkostninger på er earned value management, EVM, kendt fra projektledelse. Den går kort fortalt ud på at budgettere en vares (eller et projekts) kostpris, inklusive arbejdstid og materialer, og derefter holde budgetprisen op imod den realiserede pris. Husk at medregne alle kvalitetsomkostninger i varens kostpris, også omkostninger til at skabe den gode kvalitet. Samtidig er det vigtigt at huske at jo mere effektivt man proaktivt kan styre kvaliteten ved at investere i den gode kvalitet, jo færre penge skal der alt andet lige bruges på den dårlige kvalitet.

Læs mere om metoder til at forbedre den gode kvalitet og undgå den dårlige kvalitet her, og om hvordan du kan bruge FMEA i den forbindelse i denne brochure Cost of quality

Dr. W. Edwards Deming har sagt: “Hvis du kan forbedre dit produkts pålidelighed og kvalitet, reducerer du dine omkostninger.”