DataLyzer® FMEA software

 

Hvad er DataLyzer FMEA Software? 

DataLyzer® FMEA software anvendes af flere og flere virksomheder som et vigtigt element i deres løbende forbedringer. Med FMEA risikoanalyse forbedres produkter og processer. Procesflow, FMEA, kontrolplaner og SPC har en logisk sammenhæng. DataLyzer FMEA software er et modul, hvor alle data er integreret i DataLyzer databasen. Det giver mulighed for at udveksle SPC og FMEA / Kontrolplan oplysninger mellem de forskellige medarbejdere. Det understøtter kravet om, at FMEA og kontrolplaner er levende dokumenter. Sammenhængen mellem DataLyzer FMEA og Advanced Product Quality Planning, som kræves både af leverandører inden for automobilindustrien og inden for vindindustrien frem går af denne video

DataLyzer FMEA Softwaren har været på markedet i over 40 år. Der sker en konstant udvikling af softwaren, som nemt kan tilpasses kundernes ønsker og behov. For nylig har vi introduceret en notifikations service, så bruger kan få en meddelelse, når deadline for et fastlagt tiltag for risikohåndtering er ved at være nået. Læs mere om denne service i vedhæftede brochure DataLyzer Notification Service Brochure_

DataLyzer FMEA og AIAG-VDA FMEA håndbogen

DataLyzer er i færd med at udvikle FMEA software i overensstemmelse med den nye FMEA håndbog, som blev frigivet primo juni 2019. FMEA softwaren forventes fuldt opdateret i løbet af første halvår 2020. Herefter vil softwaren kunne anvendes både til at udarbejde FMEAer i henhold til den nye FMEA håndbog og i henhold til AIAGs FMEA 4th edition. Nedenfor er en liste over de ændringer, som allerede er indarbejdet i den nuværende version af DataLyzer FMEA modulet

  1.  Headeren kan tilpasses som krævet. Det er bl.a. også muligt at “core team” og “FMEA ansvarlig” skal udfyldes. Se hvordan her
  2.  Special characteristics kan til- og fravælges i både DFMEA og PFMEA. 
  3.  De nye SOD kriterier kan uploades fra excel. Det er også muligt at tilføje flere kolonner til f. eks. virksomhedens egne gode eksempler
  4.  Action Priority kombinationerne findes, så brugeren kan vælge mellem RPN og AP, se video
  5.  Foundation og Family FMEAer kan udarbejdes ved hjælp af adoption funktionen, som i flere år har været en del af DataLyzer FMEA softwaren.

Læs vores anmeldelse af FMEA håndbogen her

FMEA er et vigtigt redskab til at forebygge og reducere uønskede kvalitetsomkostninger også kaldet cost of poor quality. Se nærmere i denne brochure  Cost of quality

Kontakt salgschef Leif Juhl på tlf. 30 35 79 11 eller email lj@datalyzer.dk for yderligere oplysninger. Du kan også besøge www.datalyzer.dk og læse meget mere om DataLyzer FMEA og anden software.

Læs mere om fordelene ved at anvende DataLyzer FMEA software i forhold til f.eks. Excel her.