Soludyne elektronisk ledelsessystem

Soludyne er et elektronisk ledelsessystem og kvalitetsledelsessystem (business management system), der hjælper dig til på en hurtig og effektiv måde at skabe og bevare overblikket over de processer, dokumenter og registreringer, der er vigtige for virksomhedens drift. Endvidere er Improve ideelt til at forankre og videreudvikle arbejdet med Lean.

Systemet retter sig mod produktions-, handels- og servicevirksomheder samt offentlige institutioner, der har eller er i gang med at opbygge ledelsessystemer inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø iht. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, DS/ISO 22000 mv.

Hvorfor vælge Soludyne:

Soludyne er en Business Management softwareløsning rettet mod virksomheder, der har – eller er i gang med at opbygge – ledelsessystemer inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Soludyne skaber videndeling og effektive forretningsgange, der er med til at øge effektivitet, indtjening og konkurrenceevne.

Soludyne tilbyder følgende fordele for brugerne:

  1. Soludyne er et elektronisk ledelsessystem med flest mulige moduler at vælge imellem. Man køber kun de moduler, man har behov for.
  2. Størstedelen af vore kunder har aldrig haft behov for at tilkøbe konsulenttimer til individuelle tilretninger.
  3. Soludyne kræver et minimum af træning og er let at anvende – uanset medarbejderens faglige baggrund.
  4. Soludyne har en indbygget proces-editor og kan  samtidig anvende Microsoft Word, Excel, Power Point, Visio mv. som dokument-editor.
  5. Soludyne leveres med eksempler på de procedurer, afvigelsesrapporter mv., der er behov for i et ledelsessystem.
  6. Brugerne har stor indflydelse på videreudviklingen af Soludyne. Der afholdes regelmæssigt kundeseminarer, som er meget populære blandt vore kunder.
  7. Det er let at integrere Improve med andre software-systemer f.eks. SharePoint og Navision.

Kontakt salgschef Leif Juhl på tlf. 30 35 79 11 for yderligere oplysninger.