CMM målinger

Mange af vores SPC kunder anvender også af Koordinatmålemaskiner (Coordinate Measurement Machines CMMs) til CMM målinger i produktionen. Top-tre CMM’er, der anvendes i branchen, er Hexagon (PCDMIS), Zeiss (Calypso) og Mitutoyo (COSMOS). Inden for luftfart og bilindustrien måles en stor del af CTQ-egenskaberne ved hjælp af en CMM, og derfor er CMM-målingerne en afgørende del af enhver SPC-implementering.

DataLyzer har oprettet importmuligheder til de store CMM-systemer. Disse CMM målinger tages ofte i et kvalitetslaboratorium. Efter en måling producerer CMM en outputfil, som automatisk importeres til DataLyzer. DataLyzer løsningen giver SPC-resultater øjeblikkeligt til rådighed for operatører på maskinerne, så operatøren ved, om processen er ude af kontrol, og han kan udføre de nødvendige korrektioner. De samme data kan også bruges til at dokumentere inspektion af første emne.

Vores Import Service kan ikke kun importere måledataene, men også alle relevante sporingsoplysninger som ordrenummer, varenummer, maskinnummer, operatør osv. Der er flere SPC-softwareprogrammer, der kan importere data fra eksterne filer, men DataLyzer går et skridt videre. Vores importløsning skaber automatisk kontrolkort baseret på de tilgængelige oplysninger fra CMM-målefilerne eller FMEA-kontrolplanen, hvis kontrolkortet ikke findes i DataLyzer SPC. Dette sparer meget teknik tid. Læs mere i dette white paper.

Læs mere om DataLyzer produkter eller kontakt DataLyzer Danmark på tlf. 30 35 79 11 eller email lj@datalyzer.dk